អបអរសាទរខួបលើកទី២៥ នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមសុីវិល
នៅកម្ពុជា និងការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនយោបាយឈ្នះ ឈ្នះ
និងខួប៥ឆ្នាំ នៃការកសាងវិមានឈ្នះ ឈ្នះ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិល

សាវតារ វ.ស.ស.

វេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិល (វ.ស.ស.) ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១៦ តាមមគ្គទេសក៍ ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន និងរៀបចំបង្កើតដោយ សម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន ក្នុងគោលដៅធ្វើឱ្យមានសុខដុមនីយកម្មរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា។

សកម្មភាពចម្បង

១. កសាងសុខដុមនីយកម្មរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិ តាមរយៈវេទិកាសន្ទនា និងការចងសម្ព័ន្ធដៃគូជាមួយសង្គមស៊ីវិល ដើម្បីដោះស្រាយ បញ្ហាសង្គមស៊ីវិល។ល។

២. បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ តាមរយៈការសហការជាមួយសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍ ដើម្បីនាំយកនូវជំនួយនិងគម្រោងនានា។ល។

៣. អនុវត្តតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងសកម្មភាពនានាដូចជា សម្របសម្រួល អ្នកសង្កេតការណ៍សង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ២០១៨ និងឆ្នាំ២០២៣ និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ឆ្នាំ២០២២ ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ី កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ២០១៩-កម្ពុជា ។ល។

កម្រងរូបភាព
 

Website: www.csaf.org.kh
Facebook Page : CSAF – វសស